De kostprijs bedraagt €50 per ingeschreven team. Het aantal teams dat kan deelnemen is beperkt. Er tijdig bij zijn is de boodschap. Vol = vol.

Inschrijven voor het recreantentornooi kan via volgend e-mailadres: tournament@brasschaatbraves.be