Time to play ball

De kostprijs bedraagt €50 per ingeschreven team.

All-in formule: inschrijving + BBQ voor 10 teamleden aan €200.

Inschrijvingen en BBQ dienen op voorhand overgeschreven te worden. Het aantal teams dat kan deelnemen is beperkt. Er tijdig bij zijn is de boodschap.

Inschrijven (vóór 16/09/19) kan via volgend e-mailadres: tournament@brasschaatbraves.be

Overschrijven gebeurt op de rekening van Brasschaat Braves BSC met het nummer BE61 7363 0216 0017 (BIC: KREDBEBB).