VERZEKERING

Een ongeval tijdens het sporten?

De club waar het sportongeval (=lichamelijk letsel) gebeurde, geeft meestal een aangifteformulier mee. Onze aangesloten leden vinden het aangifteformulier terug op de website van de VBSL. Op de VBSL-website vindt u eveneens de voorwaarden en waarborgen van sportongevallenverzekering Arena NV.

Onze aangesloten leden vullen het aangifteformulier volledig in (medisch getuigschrift bijvoegen indien dit opgemaakt werd) en bezorgen dit aan de sportsecretaris. De documenten kunnen persoonlijk afgegeven worden, via mail doorgestuurd worden naar sportsecretaris@brasschaatbraves.be of in de groene brievenbus aan de bezoekers dug-out van het softbalveld gepost worden. Tijdens de competitie 2020 wordt deze brievenbus elke zondagavond leeggemaakt.

Het ongevalaangifteformulier wordt vervolgens door de sportsecretaris verder aangevuld en per mail naar VBSL gestuurd. VBSL geeft dit op zijn beurt door aan verzekeringsmaatschappij Arena. Alle verdere communicatie loopt volledig tussen Arena en het verzekerd clublid.

Spoedig herstel!