BESTUUR

Chris SCHOONHEYDT

Chris SCHOONHEYDT

Voorzitter
Frank JANSSENS

Frank JANSSENS

Vice-voorzitter, Bestuurslid - Sponsoring & PR
Toon VAN DE VEN

Toon VAN DE VEN

Secretaris
Sabine VAN ACKER

Sabine VAN ACKER

Penningmeester
Christine VERMEULEN

Christine VERMEULEN

Sportsecretaris
Eric BOSMANS

Eric BOSMANS

Bestuurslid - Verantwoordelijke Clubhuis
Henri BOLLEN

Henri BOLLEN

Bestuurslid - Technische Commissie Terreinen & Inf
Vic HANSEN

Vic HANSEN

Bestuurslid - Terreinverantwoordelijke
Hans HEYRMAN

Hans HEYRMAN

Bestuurslid - Sport
Amber POLFLIET

Amber POLFLIET

Notulist