BESTUUR

Frank JANSSENS

Frank JANSSENS

Voorzitter, Bestuurslid - Sponsoring & PR
Chris SCHOONHEYDT

Chris SCHOONHEYDT

Vice-voorzitter, Jeugdcoördinator
 VACATURE 1

VACATURE 1

Sportsecretaris
Toon VAN DE VEN

Toon VAN DE VEN

Secretaris
Sabine VAN ACKER

Sabine VAN ACKER

Penningmeester
Eric BOSMANS

Eric BOSMANS

Bestuurslid - Verantwoordelijke Clubhuis
VACATURE 2

VACATURE 2

Henri BOLLEN

Henri BOLLEN

Bestuurslid - Technische Commissie Terreinen & Inf
Vic HANSEN

Vic HANSEN

Bestuurslid - Terreinverantwoordelijke
Hans HEYRMAN

Hans HEYRMAN

Bestuurslid - Sport
Amber POLFLIET

Amber POLFLIET

Notulist