Braves Charter

Brasschaat “Braves” BSC heet u van hartewelkom!

Wij hopen er samen met u en uw familie eenmooi seizoen 2018 van te maken.

Baseball en softball zijn teamsportenwaarin samenspelen heel belangrijk is. Brasschaat Braves BSC is een familieclubmet een gezellig clubleven. Naast het voorzien van trainingen, organiseren vanwedstrijden, onderhoud van onze accommodatie en materiaal, en nog vele anderenoodzakelijke clubtaken worden er ook nog geregeld activiteiten, zoalsOpeningsday, zomer-BBQ, mosselavond,  …georganiseerd.

Dit alles gebeurt nietvanzelf, hiervoor rekenen we ieder jaar op de inzet en samenwerking van vele vrijwilligers.Om al dit werk draagbaar te houden en al onze leden ook van hun club te kunnenlaten genieten hebben wij dit “Proud to be a Brave”-charter opgesteld.