« Terug naar het overzicht

Braves zet in op de jeugd !!!

februari 12, 2019

Chris wordt Jeugdcoördinator/Vice-voorzitter en geeft voorzittersfakkel door aan Frank Janssens


Zoals jullie weten is onze jeugd een zeer belangrijk gegeven binnen onze club en vanuit het bestuur hebben we dan ook vastgesteld dat er een jeugdcommissie dient opgericht te worden en dat de functie van jeugdcoördinator opnieuw ingevuld dient te worden.

Gelet op mijn eerdere ervaringen hierin, heeft het bestuur mij gevraagd of ik deze rol wil opnemen.

Echter, deze taak combineren met het voorzitterschap van onze club, laten mijn privé en werkomstandigheden niet toe.

Daarom werd er recentelijk, binnen de Algemene Vergadering van onze club, de kandidatuur van Frank Janssens als nieuwe voorzitter voorgedragen en aanvaard en idem voor mijzelf als Jeugdcoördinator/Vice-voorzitter.

In Frank, met zijn bewezen leiderschapcapaciteiten en groot Braves hart, zien wij als Bestuur een meer dan geschikte opvolger voor mijzelf. Bovendien, vermits Frank geen kinderen meer heeft spelen binnen de club en/of een team coacht, kan hij zijn voorzittersrol nog meer in alle neutraliteit uitvoeren.

Na 7 jaar voorzitterschap waarin de club heel wat doorgemaakt heeft (niet in het minste onze hele verhuis naar ons nieuwe Home of the Braves) kijk ik terug op een fantastische periode, die vaak een echte rollercoaster was, maar waar ik vooral heb kunnen ervaren wat een schitterende club wij zijn.

Voorts wil ik ook de vele vrijwilligers binnen onze club bedanken, en niet in het minst de leden van ons dagelijks bestuur, zonder wie onze club niet zou zijn wat ze nu is, de grootste club van België, met de mooiste accomodatie van België, financieel gezond, een kwaliteitsvolle en ervaren coachingstaff, waar iedereen graag vertoeft en met enorme toekomst mogelijkheden.

Uiteraard roep ik jullie allen op om, samen met mij, Frank veel succes toe te wensen als nieuwe voorzitter en hem (en onze club) maximaal te ondersteunen.

Tot binnenkort!

Chris Schoonheydt
Jeugdcoördinator/Vice-voorzitter
M: +32 495 51 61 62